Informe jurídic, 21.04.08

Informe jurídic:

L’article 29 de la  Llei 12/1985, de 13 de juny d’espais naturals, disposa que la gestió dels paratges naturals d’interès nacional (PNIN) correspon a l’Administració de la Generalitat.

La Llei 25/2003, de 4 de juliol, declara paratge natural d’interès nacional la finca Pinya de Rosa, i el seu article 3 disposa que ha d’ésser gestionada pel Departament de Medi Ambient.

Tot i que la Llei del PENIN de la finca Pinya de Rosa disposa que el pla rector d’us, gestió i protecció del paratge, ha d’ésser aprovat i publicat per el Govern de la Generalitat dins els 18 mesos següents a l’entrada en vigor de la Llei, fins la data aquesta obligació no s’ha acomplert.

Disposa igualment l’article 34 de la Llei d’espais naturals, que la Generalitat ha de prendre les determinacions procedents per a l’adquisició del sòl en els espais naturals de protecció especial en la mesura que ho requereix llur gestió eficaç, i molt particularment, de les finques que per la seva fragilitat han d’ésser objecte de la protecció més estricta.

Tal com es diu al preàmbul de la Llei Pinya de Rosa, aquesta finca forma part d’un espai únic en aquesta zona de la Costa Brava per el seu valor paisatgístic i mediambiental, així com per la seva fauna i flora, i per aquest motiu ha estat preservada de la urbanització i declarada com un espai natural de protecció especial.

Aquesta declaració, comporta d’acord amb l’article 33 de la Llei d’espais naturals, la utilitat pública de tots els terrenys que conformen la finca Pinya de Rosa, afectats a efectes d’expropiació. Tal com estan les coses, la Generalitat pot exercir el dret de tempteig dins els tres primers mesos a comptar de la notificació prèvia de la compravenda de la finca Pinya de Rosa, aquest termini finalista el proper 18 de maig.De no exercitar aquest dret, els nous propietaris quedaran sotmesos:           a la gestió de la finca per part del Departament de Medi Ambient.          a les directrius del pla rector d’us.De tal forma que la transmissió de la finca entre particulars, continuarà limitant  els drets dels nous propietaris, per estar la finca sotmesa a la  Llei d’espais naturals i a la Llei Pinya de Rosa. Els nous propietaris no podran disposar lliurament de la gestió i de l’ús de la finca i en conseqüència, es necessari que estiguin degudament assabentats de les seves limitacions. 

Fins la data, la Generalitat ha mantingut una passivitat absoluta respecta a la gestió i us de Pinya de Rosa, però de no exercitar el dret de tempteig, no tindrà altre solució que complir amb caràcter d’urgència amb les seves obligacions  d’acord amb la Llei Pinya de Rosa, a fi de que la finca, com espai natural de protecció especial, sigui absolutament respectada pel seus nous propietaris.

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.