Roda de Premsa 21.04.08

Aquest mes fa cinc anys que el Parlament de Catalunya va aprovar per la llei 25/2003 la declaració de “Pinya de Rosa”, a Blanes, com a Paratge natural d’Interès Nacional.

Aquest mes fa 5 anys els representants dels grups polítics al Parlament van venir a Blanes i, a una sola veu, van magnificar l’esforç dels Blanencs i les Blanenques i ens van fer sentir orgullosos de la tasca feta al llarg de deu mesos, recollint més de 18 mil signatures que van portar a la unanimitat política per aprovar la llei 25/2003.

Ara, per noticies aparegudes a la premsa i per contactes amb diversos representants polítics, és pública la intenció d’un privat de la compra de l’espai.

Degut al procés obert per la compra del Paratge Natural d’Interès Nacional “Pinya de Rosa”, l’associació Pinya de Rosa manifesta el següent:

1.   L’associació “Pinya de Rosa” exigeix a la Generalitat de Catalunya, departaments de Política Territorial i Obres Públiques, Medi Ambient i Habitatge, pronunciament públic i comunicació de la decisió d’utilitzar o no el dret a tanteig en l’adquisició del paratge Natural d’Interès Nacional de Pinya de Rosa abans del dia 18 de Maig del 2008, dia en què conclou l’esmentat dret. En el supòsit, cosa que no esperem, que la Generalitat no realitzi aquesta adquisició, l’Associació Pinya de Rosa exigeix que es comuniqui per part de la Generalitat les raons per les que no s’exerceix aquest dret.

2.   la llei 25/2003 que declara Paratge Natural d’Interès Nacional la finca de “Pinya de Rosa” determina que l’espai ha de ser gestionat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. L’associació Pinya de Rosa exigeix a la Generalitat de Catalunya a desenvolupar un Consell Rector de l’espai d’acord amb la llei 12/1985, del Pla d’Espais d’Interès Natural, modificada per la llei 12/2006 que, expressament, cita la necessitat d’agilitzar la formació d’aquests consells rectors. Així mateix, l’Associació Pinya de Rosa insta a la Generalitat de Catalunya a complir amb allò previst en la disposició addicional tercera de la llei 25/2003, la llei Pinya de Rosa. És a dir, aprovar i publicar el Pla Rector del seu us, gestió i protecció del paratge Natural de Pinya de Rosa.3.   Si la Generalitat no executa el dret a tanteig sobre la finca de “Pinya de Rosa”, això comportarà que, després de cinc anys a partir del moment en què s’ha declarat protegit l’espai amb una de les figures màximes de protecció a Catalunya, només s’haurà produït un canvi en la titularitat privada d’aquest paratge Natural, així com una desídia administrativa en la tramitació de la llei 25/2003. L’Associació Pinya de Rosa entén tot aquest fet, com una contradicció en l’esperit de les lleis 12/1985, 25/2003 i 12/2006, així com un trencament amb la voluntat dels ciutadans que, en el seu dia, es van pronunciar a favor de la preservació pública de l’espai.4.   la nova propietat, privada o pública, ha de garantir el cumpliment de la llei 25/2003 que declara el Paratge Natural d’Interès Nacional a la finca “Pinya de Rosa”. Així té l’obligació d’assegurar que segueixin protegits els elements naturals que van motivar aquesta declaració, així com les funcions i serveis ambientals que es van especificar en els documents científics i tècnics en els què es va basar la llei.

Davant de tot això, l’Associació Pinya de Rosa, no descarta noves actuacions, ja siguin de caràcter legal o simbòlic, per a què al desenvolupament de la llei sigui un fet amb tots els seus requisits. I perquè el govern no traeixi aquell esperit d’unitat que el 2003 vam aconseguir entre tots: Blanencs i grups polítics al Parlament. 

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.